STZ logo

De beste zorg voor onze patiënten, een stimulerend opleidingsklimaat en aandacht voor wetenschappelijke onderzoek. Dat is ambitie van het HagaZiekenhuis. Hiermee geven wij onze topklinische zorg vorm. Het HagaZiekenhuis is dan ook lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (stz.nl).

Topklinische zorg

Het HagaZiekenhuis biedt patiënten hooggespecialiseerde (topklinische) patiëntenzorg naast algemene basiszorg. We huisvesten vrijwel alle medisch specialismen. Het hartcentrum en het centrum voor hematologie hebben belangrijke betekenis voor de hart- en vaatzorg in de regio.

Dat geldt ook voor het eigen Juliana Kinderziekenhuis, dat bovendien een gespecialiseerde Spoedeisende Hulp (SEH) heeft.

Ons ziekenhuis biedt bovendien 24/7 acute- en traumazorg met de hoogste ‘levels’. Voor de SEH is dat level III en voor de Intensive Care (IC) level 1. 

Topklinische functies

Topklinische ziekenhuizen als het Haga bieden ook een aantal bijzondere zorgfuncties. Deze 'topklinische' functies zijn opgezet rond een aandoening, een bijzondere behandeling of zelfs een specifieke onderzoeksfunctie. Ze moeten dan wel voldoen aan 8 criteria. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de functie aan deze eisen voldoet. Is dat het geval, volgt de erkenning en daarna vermelding in het  STZ Topklinisch Zorgregister.

Eisen voor een STZ-erkenning

De eisen voor een STZ-erkenning zijn streng. Het team rond de behandeling moet:
  1. multispecialistische- en monodisciplinaire zorg verlenen;
  2. patiëntenorganisatie(s) betrekken;
  3. deelnemen aan een professioneel netwerk;
  4. wetenschap en onderzoek bedrijven;
  5. kennisoverdracht organiseren en toepassen;
  6. multidisciplinaire continuïteit van patiëntenzorg bieden;
  7. innovatieve oplossingen ontwikkelen en toepassen:
  8. meetbare uitkomsten leveren.

Zorgregister

Voldoet het team aan deze eisen dan volgt na toetsing de STZ-erkenning. Deze is 5 jaar geldig, waarna de behandeling opnieuw getoetst wordt. Hieronder staan de STZ-erkenningen van het HagaZiekenhuis. U vindt ze ook in het in het Topklinisch Zorgregister van de STZ. Voor een aantal behandelingen is een aanvraag ingediend.

Het ziekenhuis heeft al erkenningen voor:

Topreferente zorg

Daarnaast biedt het ziekenhuis ook topreferente zorg voor een aantal specialismen. Dat is hooggespecialiseerde zorg voor patiënten voor wie geen doorverwijzing naar een ander ziekenhuis meer mogelijk is. Voor deze zorg heeft ons ziekenhuis een speciale vergunning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

(Medisch) onderwijs en opleidingen

Het HagaZiekenhuis is een belangrijk opleidingsziekenhuis. De HagaAcademie biedt een breed scala aan (medisch)onderwijs en (para-medische) opleidingen. Dokters, verpleegkundigen, paramedici en overige medewerkers specialiseren zo hun kennis, maar houden het ook op peil. Dat helpt ze om de juiste professionele zorg en ondersteuning aan onze patiënten te bieden.

Wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis stimuleert artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om zelf wetenschappelijk onderzoek te doen. Of er aan mee te doen. Onderzoek is ook een belangrijk onderdeel van veel opleidingen. Met de uitkomsten kunnen we de zorg voor onze patiënten iedere keer weer verbeteren.

Innovatie

Het HagaZiekenhuis stimuleert de eigen medewerkers om na te denken over vernieuwing in de zorg. Het InnovatieLab van de HagaAcademie heeft hierin een belangrijke rol. Daarnaast investeert het ziekenhuis in medische technologie. Toonaangevende voorbeeld hiervan is het MRI-ablatiecentrum.

Vragen?

Neem gerust contact op met de STZ, info@stz.nl of 030 - 27 39 414