STZ-logo

De beste zorg voor onze patiënten, een stimulerend opleidingsklimaat en aandacht voor wetenschappelijke onderzoek. Dat is ambitie van het HagaZiekenhuis. Hiermee geven wij onze topklinische zorg vorm. Ons ziekenhuis is dan ook lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (stz.nl)

Topklinische zorg

Het HagaZiekenhuis biedt patiënten hooggespecialiseerde (topklinische) medische zorg naast algemene basiszorg. We huisvesten vrijwel alle medisch specialismen. Het hartcentrum heeft een belangrijke betekenis voor de hart- en vaatzorg in de regio evenals ons centrum voor Hematologie. En ook het eigen Juliana Kinderziekenhuis heeft een regionale functie. Met een drukbezochte Spoedeisende Hulp (SEH) en een Intensive Care (IC) biedt het ziekenhuis bovendien 24x7 acute- en traumazorg.

Topklinische en topreferente behandelingen

Het HagaZiekenhuis biedt ook een aantal bijzondere topklinische zorgfuncties. Een onafhankelijke STZ-commissie beoordeelt of deze behandelingen een topklinische erkenning krijgen. Voorbeelden zijn Deep Brain Stimulation en Cystic Fibrose. Het HagaZiekenhuis heeft de volgende erkende STZ-functies:


Zie ook: STZ Topklinisch Zorgregister 

Het HagaZiekenhuis biedt ook topreferente zorg voor een aantal specialismen. Dat is hooggespecialiseerde zorg voor patiënten voor wie geen doorverwijzing naar een ander ziekenhuis meer mogelijk is. 

(Medisch) onderwijs en opleidingen

Het HagaZiekenhuis is een belangrijk opleidingsziekenhuis. Voor artsen, verpleegkundige en para-medici. De HagaAcademie biedt een breed aanbod aan zorgopleidingen. Onze professionals specialiseren zo hun kennis, maar houden die ook op peil. Dat helpt ze om de juiste professionele zorg en ondersteuning aan onze patiënten te bieden. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis stimuleert artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om zelf wetenschappelijk onderzoek te doen. Of er aan mee te doen. Onderzoek is ook een belangrijk onderdeel van veel opleidingen. Met de uitkomsten kunnen we de zorg voor onze patiënten iedere keer weer verbeteren.

Innovatie

Het HagaZiekenhuis stimuleert de eigen medewerkers om na te denken over vernieuwing in de zorg. Het InnovatieLab van de HagaAcademie heeft hierin een belangrijke rol. Daarnaast investeert het ziekenhuis in medische technologie. Toonaangevende voorbeeld hiervan is het MRI-ablatiecentrum.

Vragen?

Meer informatie over de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen is te lezen op de website van de STZ.Het HagaZiekenhuis wil graag een toonaangevend STZ-ziekenhuis zijn en blijven. Daarom investeren we voortdurend in wetenschap, innovatie en opleiden. Die ontwikkelingen delen we in HagaMagazine. Lees meer