Spataderkeurmerk

Spataderkeurmerk -2017Met het Spataderkeurmerk toont het Spatadercentrum aan dat het goede kwaliteit biedt op het gebied van spataderzorg. Ziekenhuizen die voldoen aan door de Hart&Vaatgroep opgestelde kwaliteitscriteria krijgen het Spataderkeurmerk. De criteria zijn opgesteld in nauwe samenwerking met dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Welke specialismen?

Het spataderkeurmerk is uitgereikt aan de volgende specialismen: Heelkunde en Flebologie (aderafwijkingen).

Hoe lang is het keurmerk geldig?

Het keurmerk is geldig tot en met december 2018.