In het Centrum Acute Zorg Zoetermeer vindt u:

Is er sprake van een levensbedreigende situatie?

Bel dan 112.

Heeft u met spoed zorg nodig, maar is de situatie niet levensbedreigend?

Overdag:
Bel uw huisarts.

In de avond, nacht en het weekend:
Bel de Huisartsen Spoedpost Zoetermeer:

  • (079) 343 16 00

Voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of de huisartsenpost.


Maximaal 2 begeleiders

Een patiënt op de Spoedeisende Hulp mag door maximaal 2 personen worden begeleid.

We vinden het belangrijk dat het HagaZiekenhuis een prettige en veilige plek is voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Om daar voor te zorgen gelden een aantal huisregels en bezoekregels in het HagaZiekenhuis.Centrum Acute Zorg Zoetermeer

Bel bij levensbedreigende situaties altijd 112