Patiënten tussen de 0 en 16 jaar kunnen voor algemene kindergeneeskunde en een aantal specialismen terecht in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Het team bestaat uit gespecialiseerd kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, kinderartsen, kinderpsychologen, een kinderfysiotherapeut, een longfunctieassistente, een astmaverpleegkundige en twee diabetesverpleegkundigen.

Daarnaast werken we nauw samen met de specialisten van het de Willem Alexander Kinder Jeugdcentrum in Leiden (LUMC) , het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Juliana Kinderziekenhuis Den Haag

Daarnaast kunt u voor alle specialismen terecht bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Spreekuren kinderpolikliniek Zoetermeer

Astma, piepen, ademhalingsmoeilijkheden, infecties aan de luchtwegen komen vaak voor bij kinderen. Een astmaverpleegkundige en de longfunctieafdeling helpen bij de zorg rondom deze groep. Op ons astmaspreekuur werken meerdere specialismen samen.

Voedingsproblemen bij baby's zoals spugen, overgeven, poepproblemen, buikpijn e.d. komen veel voor bij kinderen. Alle klachten op het gebied van maag en darmen worden door ons gezien.

Het kinderdiabetesteam begeleid kinderen met diabetes (ook wel suikerziekte). Het team bestaat uit kinderartsen, een kinderdiabetesverpleegkundige, diëtist, GZ-psycholoog en maatschappelijk werker.

(Koorts) stuipen, epilepsie, vertraagde motorische of geestelijke ontwikkeling, hoofdpijn, spierzwakte zijn de meest voorkomende (neurologische) problemen die wij zien. Ook zien wij kinderen met klachten als allergie, gewrichtsklachten, infecties, pijn, ADHD die met medicijnen behandeld wordt, afwijkingen in de erfelijkheid (klinische genetica) en chronisch motorische of mentale beperkingen. We hebben een speciaal spreekuur voor hoofdpijn en neurologie: het multidisciplinair Lappop-spreekuur.

Voor behandeling van alle urologische (urinewegziekten) en nefrologische (nierziekten) problemen kunt u bij ons terecht. Kinderurologen van het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ), komt elke maand naar Zoetermeer voor overleg en patiëntenbespreking.

Zijn kinderen te vroeg of via een keizersnede geboren? Dan geven wij de belangrijke zorg voor deze pasgeborenen. We werken nauw samen met de gynaecologen en verloskundigen. Als dat nodig is overleggen we met het perinatologisch centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Adoptiekinderen screenen wij na aankomst in Nederland op onze polikliniek.

Kinderafdeling Zoetermeer

Op de kinderafdeling zijn 24 bedden, waaronder zeven couveuses. Bij de zorg voor pasgeborenen werkt de afdeling nauw samen met de afdeling Gynaecologie & Verloskunde. We vinden het belangrijk dat moeder en kind zoveel mogelijk samen zijn. Ouders kunnen daarom in veel gevallen in de kamer van hun kind slapen.

Voor oudere kinderen hebben we een speciaal ontworpen mobiele computertafels en computers waarmee ze online huiswerk kunnen maken, e-mailen, surfen en spelletjes spelen. Ook is er een speelkamer voor de zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes.


Wij staan voor u klaar

Zo worden wij beoordeeld

Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten. Daarom vragen we ze regelmatig onze zorg te beoordelen.

Lees meer