Patiënten van 0 tot en met 16 jaar kunnen voor algemene kindergeneeskunde en een aantal specialismen terecht in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Het team bestaat uit gespecialiseerd kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, kinderartsen, kinderpsychologen, een kinderfysiotherapeut, een longfunctieassistente, een astmaverpleegkundige, een diabetesverpleegkundige en een incontinentieverpleegkundige.

Daarnaast werken we nauw samen met de specialisten van het de Willem Alexander Kinder Jeugdcentrum in Leiden (LUMC) , het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en onze collega's Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Juliana Kinderziekenhuis Den Haag

Daarnaast kunt u voor alle specialismen ook terecht bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Spreekuren kinderpolikliniek Zoetermeer

U kunt met uw kind voor bijna alle aandoeningen en problemen terecht op onze polikliniek. Voor een aantal aandoeningen hebben we bovendien aparte spreekuren.

Astma, piepen, ademhalingsmoeilijkheden, infecties aan de luchtwegen komen vaak voor bij kinderen. Een astmaverpleegkundige en de longfunctieafdeling helpen bij de zorg rondom deze groep. Op ons astmaspreekuur werken meerdere specialismen samen.

Voedingsproblemen bij baby's zoals spugen, overgeven, poepproblemen, buikpijn e.d. komen veel voor bij kinderen. Alle klachten op het gebied van maag en darmen worden door ons gezien.

We hebben een speciaal PIPO (pies en poep) spreekuur. Hier komen kinderen die veel of langdurig problemen hebben met poepen, zindelijkheid of plas ophouden. In het PIPO-spreekuur werken een kinderarts, bekkenbodemfysiotherapeute en een incontinentieverpleegkundige nauw met elkaar samen. 

Het kinderdiabetesteam begeleidt kinderen met diabetes (ook wel suikerziekte). Het team bestaat uit kinderartsen, een kinderdiabetesverpleegkundige, diëtist, GZ-psycholoog en maatschappelijk werker.

(Koorts) stuipen, epilepsie, vertraagde motorische of geestelijke ontwikkeling, hoofdpijn, spierzwakte zijn de meest voorkomende (neurologische) problemen die wij zien. Hiervoor kan iedere patiët verwezen worden naar onze kinderartsen.

Daarnaast hebben we twee speciale spreekuren geleid door een kinderneuroloog.

  • Een spreekuur voor kinderen met mentale of motorische ontwikkelingsproblemen. Een team van kinderarts-neuroloog, kinderrevalidatiearts, GZ-psycholoog en een kinderfysiotherapeut probeert samen de oorzaak te vinden en een zo goed mogelijk behandeltraject te starten.  
  • Een hoofdpijnpoli.

Voor behandeling van alle urologische (urinewegziekten) en nefrologische (nierziekten) problemen kunt u bij ons terecht. Als dat nodig is, overleggen we met de Kinderurologen van het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ).

Zijn kinderen te vroeg of ziek geboren? Dan geven wij de belangrijke zorg voor deze pasgeborenen. We werken nauw samen met de gynaecologen en verloskundigen. Als dat nodig is overleggen we met het perinatologisch centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Bij adoptiekinderen voeren we op onze polikliniek een medisch onderzoek uit na aankomst in Nederland.

Heeft uw kind hartproblemen of een 'hartruisje'. Dan wordt uw kind voor onderzoek verwezen naar deze polikliniek.

Kinderafdeling in HagaZiekenhuis Zoetermeer

Op de kinderafdeling zijn 24 bedden, waaronder zeven couveuses. Bij de zorg voor pasgeborenen werkt de afdeling nauw samen met de afdeling Gynaecologie & Verloskunde. We vinden het belangrijk dat moeder en kind zoveel mogelijk samen zijn. Ouders kunnen daarom in veel gevallen in de kamer van hun kind slapen.


Wij staan voor u klaar

Zo worden wij beoordeeld

Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten. Daarom vragen we ze regelmatig onze zorg te beoordelen.

Lees meer