Heeft u problemen met de stem, spraak, taal, het gehoor, het ademen of andere belangrijke ‘mondfuncties’ zoals eten of drinken? Dan kunt u terecht bij de afdeling Logopedie van het HagaZiekenhuis. Onze logopedisten onderzoeken en behandelen bij aandoeningen die invloed hebben op communicatie en slikken. Bijvoorbeeld stemproblemen, spraak- of slikstoornissen of communicatieproblemen na hersenletsel (afasie).

Logopedie in het HagaZiekenhuis

Heeft u logopedie nodig? Dan verwijst uw behandelaar, een medisch specialist of huisarts, u door naar onze afdeling. Logopedie kan ingezet worden wanneer u in ons ziekenhuis bent opgenomen, maar behandeling en diagnostiek doen we ook op de polikliniek KNO. Samen met de arts kijken we of uw behandeling in het ziekenhuis nodig is. Soms verwijst de logopedist u door naar een logopedist bij u in de buurt.


Wij staan voor u klaar

Logopedie in het HagaZiekenhuis