agora
Reconstructie agora van Athene (bron: rml.nl)

'Agora' (Αγορά, letterlijk 'verzamelplaats') was in de Griekse oudheid een ontmoetings- en vergaderplaats voor de vrije burgers. Een plek om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Kennis delen

Zo'n ontmoetingsplaats willen we ook in het HagaZiekenhuis bieden voor onze partners in de zorgketen. Om daar invulling aan te geven organiseren we bij- en nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen in de regio Den Haag en Zoetermeer.

In elke Agora staat de ontmoeting tussen huisartsen onderling en met specialisten centraal. De specialisten geven, in overleg met de huisartsvoorzitter, praktische workshops over actuele medische ontwikkelingen en inzichten. In het programma is er (behalve bij een online sessie) ruimte voor informeel netwerken, een hapje en een drankje.

Alle Agora zijn geaccrediteerd.

Agenda 2024

Het HagaZiekenhuis organiseert in 2024 de volgende Agora-scholingen. Zet de data alvast in uw agenda!

Woensdag 22 mei verzorgt de HagaAcademie een bij- en nascholing voor huisartsen met als thema Longgeneeskunde. Een belangrijk onderwerp van de avond is astma, hiervoor is een nieuwe richtlijn ontwikkeld die in de sessies besproken wordt.

De ene workshop gaat over astma tijdens een zwangerschap, in de andere workshop gaan onze somnologen in op obstructieve slaapapneu en andere vormen van luchtwegproblemen tijdens de slaap. In de plenaire sessie 'Astma', de nieuwe richtlijn als basis'  behandelen 2 longartsen naast de nieuwe richtlijn, ook de veel gestelde vragen uit teleconsultatie.

Datum: woensdag 22 mei 2024
Locatie: HagaZiekenhuis Den Haag (Els Borst-Eilersplein 275, Den Haag)
Tijd: 17.30 - 21.30 uur
Accreditatie: 3 punten
Kosten: €55,-

Klik hier om u vast aan te melden

Woensdag 5 juni is er weer een nascholing van de dermatologen HagaZiekenhuis Huidkliniek in Zoetermeer. Tijdens deze nascholing wordt zeer praktisch geoefend o.a. met behulp van een dermatoscoop voor het beoordelen van benigne en maligne laesies.

Er zijn live patiënten aanwezig met verdachte plekjes die bij toerbeurt samen met een dermatoloog worden onderzocht en beoordeeld. Bent u u in het bezit bent van een eigen dermatoscoop? Neem deze dan mee. Daarnaast krijgt u een update van praktische eczeem behandelingen die u zelf kunt toepassen, maar ook van de nieuwste behandelingen via de dermatoloog.

Datum: woensdag 5 juni 2024
Tijd: Vanaf 17.30 uur
Locatie: HagaZiekenhuis Huidkliniek (Europaweg 151, Zoetermeer)

Meer informatie volgt.

Datum: woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024
Locatie: externe locatie

Meer informatie volgt.

Datum: donderdag 21 november 2024
Locatie: via Zoom


Meer informatie volgt.

Datum: donderdag 12 december 2024
Locatie: externe locatie


Archief

Makkelijkere en snellere behandeling voor de patiënt, de nieuwste beeldtechnieken en een frisse opknapbeurt. Dat zijn enkele resultaten van de verbouwing van de angiokamer in HagaZiekenhuis Zoetermeer. De angiokamer maakt nu gebruik van een nieuw systeem van Siemens. Dat levert een forse verbetering op van de beeldkwaliteit en zorgt voor een aanzienlijk lagere stralingsdosis voor zowel patiënten als behandelaars. De eerste patiënten zijn met succes en tevredenheid in Zoetermeer behandeld. Ter ere van de opening van de angiokamer werd op donderdagavond 14 maart een mini-symposium georganiseerd.

Donderdag 7 maart verzorgde de HagaAcademie samen met Hadoks een bij- en nascholing voor huisartsen met als thema samenwerken en samen behandelen. In alle sessies stond de samenwerking tussen ziekenhuis en huisarts centraal. Wat kunnen we van elkaar leren, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe kunnen we (nog) beter samenwerken?

Woensdag 13 december organiseerde het HagaZiekenhuis haar laatste nascholing voor huisartsen van dit kalenderjaar. Deze feestelijke avond stond in het kader van de 5 zintuigen.

Bekijk de terugblik via onderstaande button.

Klik hier voor een terugblik

Deze online Agora stond in het teken van Reumatologie en de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2022. Deelnemers werden meegenomen in de richtlijn en de nieuwe aanbevelingen ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en follow-up van deze patiënten.

Klik hier voor de beschikbare presentaties

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseerde HagaZiekenhuis Zoetermeer de Zoetermeerse Zorg Dag. Het thema was Geneeskunde op maat – Passende zorg voor patiënt en dokter. Een behandeling die bij de ene patiënt goed werkt, kan bij de ander juist ongeschikt zijn. En hoe lever je zorg op zo’n manier dat het ook werkbaar blijft voor de arts, zelfs onder veeleisende en complexe werkomstandigheden?

Ieder jaar organiseert HagaZiekenhuis Den Haag een meerdaagse na- en bijscholing voor huisartsen: de Haagse Haga Dagen. Medisch specialisten van het HagaZiekenhuis en huisartsen uit de Haagse regio komen dan samen voor nascholing, netwerken en het versterken van de samenwerking.

Het was een geslaagde én goed bezochte editie, in de Lutte dit keer. Naast plenaire sessies over multiculturele zorg in de praktijk en het thema overgewicht gezien vanuit 2 specialisaties, konden huisartsen kiezen uit verschillende workshops. Daarin werd op interactieve wijze aandacht besteed aan onderwerpen als de Top 40 radiologische diagnoses, neurologische kennis in de huisartspraktijk en acute problematiek bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook aan een actueel thema als geweldloze communicatie.

Klik hier voor een terugblik inclusief beschikbare presentaties

First Dates Event: mooie match gemaakt

Op dinsdag 27 juni was in HagaZiekenhuis Zoetermeer de First Dates-nascholing. Zo’n 20 deelnemers maakten tijdens deze nascholing kennis met de vakgroepen Cardiologie, Kindergeneeskunde, Neurologie en Urologie. De avond begon met een heerlijk Indonesisch buffet, waarbij iedereen even op adem kwam na de werkdag.

Klik hier voor een terugblik

Op donderdag 25 mei organiseerde HagaZiekenhuis Den Haag een nascholing Palliatieve Zorg, 30 huisartsen en verpleegkundig specialisten waren te gast om zich te laten bijpraten over wat er nog wél kan in de laatste fase van het leven.

De ene groep hoorde van radiotherapeut Liselotte van Bockel welke rol radiotherapie kan spelen bij pijnbestrijding, om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. In de andere workshop deelde cardioloog Jan Willem Borleffs hoe je omgaat met een ICD in de laatste fase van het leven en vertelden longartsen Meintje Rijneveld-Guijt en Sarah van Oord-Bosselaar welke mogelijkheden er zijn voor thuisbeademing.

Naast de medische kant spelen ook de geestelijke, persoonlijke en organisatorische kant van palliatieve zorg een belangrijke rol in, bijvoorbeeld, de terminale fase van een patiënt. In een interactieve sessie met Maarten Dekker (kaderarts Palliatieve Zorg), Sven Zeilstra (programmaleider Palliatieve Zorg van de Vereniging Transmurale Zorg) en Denise Sampimon (internist oncoloog en lid van het palliatieve team van het HagaZiekenhuis) kwamen alle facetten aan bod.

Klik hier voor een terugblik

Woensdag 8 maart verzorgde de HagaAcademie samen met het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een bij- en nascholing voor ruim 30 huisartsen. In het JKZ zijn alle zorg en voorzieningen afgestemd op kinderen, wat zichtbaar werd gemaakt tijdens een inspirerende rondleiding.

Klik hier voor een terugblik inclusief beschikbare presentaties

De Trombosedienst, afdeling NPT, gaf in 2023 twee klinische lessen voor medewerkers van NPT-zorginstellingen in de regio Den Haag & omstreken. Deze klinische les is een jaarlijkse verplichting voor medewerkers die de INR prikken bij cliënten in een zorginstelling.

De lessen werden gegeven door:

  • Marjan Veuger, klinisch chemicus
  • Petra Huijts, doseerarts Trombosedienst 

De onderwerpen die werden besproken waren ‘POCT (Point of Care Testing) in verpleeghuizen’ en ‘erfelijke trombofilie’.

Klik hier om de klinische les op YouTube terug te kijken.

Het volgen van een klinische les is een jaarlijkse verplichting voor medewerkers die de INR prikken bij cliënten in een zorginstelling. Door covid werd deze klinische les digitaal gegeven.