Kinderen zijn de toekomst! Hoe mooi is het om als kinderarts een hieraan belangrijke bijdrage te mogen leveren.

Vanaf mei 2017 werk ik met veel plezier in het HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer. Het leuke aan het vak kindergeneeskunde is dat elke leeftijdscategorie zijn eigen aanpak nodig heeft. Het is een divers vak waarbij geen dag hetzelfde is. Dat houd je scherp. Ik ben algemeen kinderarts, maar heb mijzelf in de afgelopen jaren verder verdiept in de allergologie en diabetes. Juist deze combinatie van algemene kindergeneeskunde afgewisseld met specialistische poli’s maakt het vak zo dynamisch.

Naast het vak kindergeneeskunde in de volste breedte uit te oefenen ben ik ook geïnteresseerd organisatorische processen binnen het ziekenhuis. Als huidige vice- (en voormalig) voorzitter van de medische commissie kwaliteit en veiligheid lever ik een structurele bijdragen aan verbeterprocessen binnen het ziekenhuis.

N.S.H. Hompes-De Jong

Kinderarts

 • Allergologie
 • Diabetes
 • Algemene kindergeneeskunde

Opleidingen

 • 2007 - 2012: Specialisatie kindergeneeskunde Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
 • 2004 - 2005: Wetenschappelijk onderzoek University of New South Wales, Sydney Children’s Hospital Randwick, Australië
 • 2002 - 2004 Universiteit van Amsterdam
 • 2001: Wetenschappelijke stage Harvard Medical School, Children’s Hospital, Boston, USA
 • 1997 - 2004: Universiteit van Amsterdam, Geneeskunde

Werkervaring

 • 2017 - heden: HagaZiekenhuis Zoetermeer
 • 2016 - 2017: Boven IJ Ziekenhuis, Amsterdam
 • 2014 - 2016: MCH Westeinde Ziekenhuis, Den Haag
 • 2014: Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
 • 2013: Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

Nevenfuncties

 • 2024: Vicevoorzitter vakgroep kindergeneeskunde
 • 2023: Vakgroepvoorzitter kindergeneeskunde, locatie Zoetermeer
 • 2023: Vicevoorzitter commissie kwaliteit en veiligheid Haga Ziekenhuis, beide locaties
 • 2021 - 2023: Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid, locatie Zoetermeer