Het leven is geen probleem om op te lossen, maar een geheim dat ervaren wil worden.

Sinds 2019 werk ik in HagaZiekenhuis Zoetermeer, toen nog het LangeLand Ziekenhuis geheten. Bij mij staat de mens die ik ontmoet centraal . Graag maak ik ruimte voor de verhalen die men mij wil vertellen. Het kan zo heilzaam zijn als er iemand aanwezig is die luistert naar wat je meemaakt. Ziek zijn is altijd confronterend en de zieke heeft nood aan een luisterend oor, aan begrip en troost. Allereerst maak ik ruimte voor de emoties zoals, angst, verdriet en boosheid. Vervolgens deel ik in de verhalen van verlies, pijn en gemis. Daarna zoeken we naar zingevende relaties en mogelijkheden om verbinding te maken met het diepere zelf. Tot slot vraag ik naar mogelijkheden om weer verder te kunnen. Wie zorgvuldig met het leven omgaat, ontdekt dat het leven wonderlijke geheimen bevat.

Zelf ben ik twintig jaar kloosterling in een abdij geweest en als gastenbroeder en als groepswerker heb ik veel mensen mogen bijstaan. Ook ben ik tien jaar geestelijk verzorger in een gevangenis geweest. Daar leerde ik het leven weer op geheel nieuwe wijze kennen.

Ik heb een paar boeken geschreven en houdt in mijn vrije tijd lezingen over spiritualiteit en moderne cultuur. Mijn laatste boek gaat over het leven en werk van Leonard Cohen: Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen.


F. Kazenbroot

Geestelijk verzorger

 • Algemeen/Rooms Katholiek
 • Zingeving
 • Religie en levensbeschouwing
 • Palliatieve Zorg
 • Bedrijfsopvangteam  (BOT)


Opleidingen

 • 2021:Training 'GV in het ziekenhuis' in het Radboud Ziekenhuis
 • 2009 – 2011: Training Justitiepastoraat.
 • 1992 – 1993: Postdoctorale Vorming Pastoraat PVP
 • 1977 – 1985: Theologie

Werkervaring

 • 2019 – heden: Geestelijk verzorger in HagaZiekenhuis Zoetermeer
 • 2009 – 2019: Geestelijk verzorger in DJI te Rotterdam
 • 1991 – 2008: Vormingswerker Abdij van Berne
 • 1985 – 1991: Theoloog in centrum de Vuurdoop in Tilburg