Een gezonde mond voor iedereen

P.C. Lansen

Kindertandarts

  • Complexe kindertandheelkunde
  • Syndromale afwijkingen
  • Oligodontie/ hypodontie
  • Hypo-mineralisaties = kaaskiezen
  • Angst en gedragsproblematiek bij kinderen
  • Medisch gecompromitteerde kinderen