Duidelijke uitleg geven en tijd nemen voor de patiënt zijn voor mij belangrijk.

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij het HagaZiekenhuis (voorheen LangeLand Ziekenhuis), waarbij ik met name werk op de locatie in Zoetermeer. In 2004 ben ik gestart met de studie Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Aansluitend heb ik 7 jaar bij het HagaZiekenhuis op de locatie in Den Haag gewerkt tijdens mijn specialisatie tot longarts.

Mijn aandachtsgebieden binnen de longgeneeskunde zijn astma en COPD. Daarnaast behandel ik ook patiënten met slaapstoornissen zoals slaapapneu. Tevens zie ik patiënten met astma tijdens de zwangerschap.

Elke patiënt is voor mij weer een nieuwe uitdaging en ik blijf zoeken naar de best passende zorg voor de patiënt. Duidelijke uitleg en persoonlijke aandacht zijn voor mij belangrijk in mijn werk.


S.R.J. van Oord

Longarts

 • Astma en COPD
 • Slaapaandoeningen
 • Astma en zwangerschap
 • Thoracale echografie
 • Algemene longziekten

Opleidingen

 • 2011 - 2017: Specialisatie tot longarts, HagaZiekenhuis Den Haag
  • 2016: Stage Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland
  • 2016: Stage Poli Allergologie, Reinier de Graaf Gasthuis. Delft
 • 2004 - 2010: Geneeskunde Universiteit Leiden

Werkervaring

 • 2018 - heden: Longarts HagaZiekenhuis
 • 2011 - 2017: AIOS Longgeneeskunde HagaZiekenhuis

Nevenfuncties

 • Lidmaatschap secties Astma en COPD bij NVALT
 • Werkgroep obstructieve longziekten Eerstelijnszorg Zoetermeer
 • Prisma teleconsultatie voor huisartsen