Sinds 2017 werk ik in het HagaZiekenhuis als internist-endocrinoloog. Ik heb mijn Geneeskunde opleiding gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Daar ben ik ook opgeleid tot internist-endocrinoloog.

Ik heb promotieonderzoek gedaan genaamd "Challenges in the treatment and follow up of Addison's disease". Na het afronden van mijn opleiding en promotieonderzoek heb ik me gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met bijnieraandoeningen. Ook ben ik betrokken geweest bij de oprichting van het BijnierNET, een nationaal kenniscentrum voor bijnieraandoeningen.

Als internist-endocrinoloog ben ik gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hormoon-gerelateerde aandoeningen, voornamelijk van:

 • Diabetes mellitus type 1 en type 2 (inclusief insulinepomp-therapie, continue glucosesensor, zwangerschapsdiabetes).
 • Schildklieraandoeningen (te snelle en te langzame werking, zwellingen in de schildklier, schildklierkanker)
 • Aandoeningen van de hypofyse, bijnieren en bijschildklieren
 • Hormonale therapie in het kader van transgender-behandeling


Dr. L.C.C.J. van der Plas-Smans

Internist

 • Endocrinologie
 • Diabetologie
 • Algemene Interne Geneeskunde

Opleidingen

 • 2010 – 2015: Opleiding tot internist-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • 2008 – 2010: Opleiding tot internist, Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein
 • 2007 – 2008: Opleiding tot internist, Universitair Medisch Centum Utrecht

Werkervaring

 • 2017 - heden: Internist-endocrinoloog, HagaZiekenhuis
 • 2015 - 2017: Internist-endocrinoloog Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nevenfuncties

 • BijnierNET, nationaal kenniscentrum bijnieraandoeningen (ontwikkeling kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen, ontwikkeling website o.a. basisteksten, achtergrondartikelen, themapagina's, infographics, animaties, mini-docu's en blogs)
 • Acute boekje onderdeel Endocrinologie van de NIV
 • Werkgroep nationale richtlijn glucocorticoid stressinstructies
 • Kwaliteitscommissie HagaZiekenhuis
 • Gemandateerdenoverleg
 • Websitecommissie Internisten van Den Haag