In de loop der tijd ben ik als dokter steeds meer probleem georiënteerd gaan denken en handelen waarbij ik de patiënt in zijn volledige context begeleid.

Sinds 1996 werk ik als reumatoloog in het HagaZiekenhuis. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik mij verdiept in de biologische mechanismen van bot- en kraakbeenschade bij patiënten met reumatoïde artritis. Na mijn promotie ben ik begonnen in een eenmanspraktijk op de locatie Leyweg. Vanaf dat moment heb ik mijn ambitie invulling gegeven om de Reumatologie samen met de afdeling Interne Geneeskunde intensiever vorm te geven, de vakgroep qua bemensing uit te breiden, de opleiding tot reumatoloog in het HagaZiekenhuis op te richten en de echografie te introduceren. De samenwerking met het LUMC en TNO en de nauwe samenwerking met de Interne Geneeskunde hebben de basis gelegd voor een afdeling Reumatologie met een ambitieus en topklinisch karakter.

Wetenschap, opleiding- /opleiderschap en affiniteit met het houdings- en bewegingsapparaat vanuit mijn Fysiotherapie achtergrond hebben mij gevormd tot een allround reumatoloog. In de loop der jaren en gedurende bovenbeschreven traject is mij het belang van brede oriëntatie op het zorglandschap duidelijk geworden. Goed zicht op de context waarin het vak Reumatologie wordt beoefend is van groot belang om kansen te creëren, uitdagingen aan te gaan en te anticiperen op bedreigingen. Dit heeft ertoe geleid dat ik mij verder ben gaan verdiepen in (het hanteren van medisch-) strategische vraagstukken in bredere zin en dit de laatste jaren voor een aanzienlijk deel van mijn tijd als directeur medische zaken van het HagaZiekenhuis. In deze rol, net als in die van reumatoloog blijft het verlenen en bewaken van hoogwaardige zorg de kern van mijn denken en handelen en vormt de bron van werkplezier.

Dr. H.K. Rondaij

Reumatoloog

 • Inflammatoire gewrichtsziekten
 • kristalarthropathieen
 • Systeemziekten
 • Niet inflammatoire musculoskeletale aandoeningen

Opleidingen

 • 2018 - 2019: Stolte leergang voor bestuurders in de zorg. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.Tilburg University (Tranzo)
 • 2015 - 2016: Leergang Medisch Specialist en Bestuur (Erasmus School of Health Policy & Management)
 • 2013 - 2014: Top Class scholingsprogramma Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg
 • 2007: Opleiding tot Mediator; Het Mediationgilde, NMI erkend (Nederlands Mediation Instituut)
 • 2001: Ziekenhuismanagement. Stichting Managementscholing Medisch Specialisten (Erasmus Universiteit Rotterdam en OMS).
 • 1993 - 1997: PhD TNO preventie en gezondheid/ Rheumatology LUMC .Leiden
 • 1993 - 1996: Opleiding Reumatologie, LUMC Leiden
 • 1979 - 1987: Opleiding Geneeskunde, EMC Rotterdam
 • 1978 - 1979: Opleiding Fysiotherapie Leiden

Werkervaring

 • 2014 – heden: Directeur medische zaken, HagaZiekenhuis
 • 2014 – 2017: Waarnemend opleider reumatologie
 • 2002 – 2014: Opleider reumatologie HagaZiekenhuis
 • 1996 – heden: Reumatoloog, HagaZiekenhuis
 • 1993 – 1996: AIOS Reumatologie, LUMC Leiden
 • 1989 – 1993: AIOS Interne Geneeskunde, Leyenburg Ziekenhuis

Nevenfuncties

 • 2014 - 2020: Directeur medische zaken, HagaZiekenhuis
 • 2007 - 2014: Medisch Manager RVE beschouwend, HagaZiekenhuis
 • 2007 - 2013: Lid medisch stafbestuur, HagaZiekenhuis