Sinds 2009 ben ik met tussenpozen werkzaam in het HagaZiekenhuis, eerst als arts-assistent in opleiding en nu als uroloog. Met veel plezier werk ik in deze transparante, veilige, vriendelijke en professionele omgeving waarin teamwork in dienst staat van optimale patiëntenzorg.

Tijdens mijn opleiding heb ik me met name verdiept in infectieproblematiek en de behandeling van kinderen met urologische problemen. Voorheen in het LUMC en tegenwoordig in het HagaZiekenhuis ben ik nauw betrokken bij het behandelen en voorkomen van urologische infecties. Binnen de urologie komen bacteriële infecties veelvuldig voor, dit zorgt in een wereld van toenemende antibioticaresistentie voor moeilijk te behandelen situaties. Ik ben van plan mij hierin te blijven bekwamen, om de urologische zorg rond infecties te optimaliseren.

Vooruitlopend op mijn werkzaamheden als uroloog bij kinderen in het JKZ, heb ik mij in het laatste deel van mijn opleiding toegelegd op de kinderurologie, onder andere in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC. De aldaar opgedane kennis en gelegde contacten vormen een waardevolle aanvulling op mijn werk als uroloog bij Kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis.

Met volle overgave zet ik me graag in voor de algemene urologische praktijk in het HagaZiekenhuis en het JKZ met een specifieke aandacht voor infecties en kinderen.

M. Schotman

Uroloog

  • Algemene Urologie
  • Urologie bij kinderen 
  • Infectieproblematiek binnen de Urologie

Werkervaring

  • 2020 - heden: Urloog, HagaZiekenhuis
  • 2019: Kinderurologie, Sophia Kinderziekenhuis
  • 2019: Urologie, Alrijne Ziekenhuis
  • 2017 - heden: Urologie, HagaZiekenhuis
  • 2014 - 2017: Urologie, LUMC 
  • 2012 - 2014: Algemene Heelkunde, Reiner de Graaf Delft