Ziekte is vaak ingrijpend en kan gepaard gaan met heftige gevoelens en gedachten. Soms verandert dit uw leven en dat van de mensen om u heen. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken hebben met de gevolgen van uw ziekte op sociaal, relationeel of maatschappelijk gebied. De medisch maatschappelijk werker kan u helpen bij het verhelderen van uw gevoelens en het verduidelijken van uw problemen en helpt u vaardigheden te ontwikkelen om hiermee om te gaan.

Voor wie is medisch maatschappelijk werk bestemd?

Het medisch maatschappelijk werk is er voor patiënten die in het ziekenhuis of op de polikliniek behandeld worden. Daarnaast kunnen ook partners, kinderen of andere naasten terecht bij het medisch maatschappelijk werk.

Op uw verzoek kan de specialist u verwijzen naar de medisch maatschappelijk werker. Ook kan het zijn dat uw specialist voorstelt om u te verwijzen, als hij of zij denkt dat u hier baat bij kunt hebben.

Zodra u voor de medische behandeling niet meer in het ziekenhuis hoeft zijn, bekijkt u samen met de medisch maatschappelijk werker of het wenselijk is dat de hulpverlening buiten het ziekenhuis voortgezet wordt. In dat geval wordt u doorverwezen naar de juiste instanties.

Medisch Maatschappelijk Werk in het HagaZiekenhuis

Medisch maatschappelijk werk biedt hulp en ondersteuning bij o.a.:

  • Het omgaan met gevoelens als angst, onzekerheid, boosheid en verdriet.
  • Het bespreekbaar maken van de gevolgen van de ziekte op uw gezinssituatie, relaties en sociale contacten.
  • Het omgaan met veranderingen in de leefsituatie, zoals bij lichamelijke beperkingen, veranderingen in de werksituatie of financiële gevolgen.
  • Het meedenken over de beslissingen tijdens uw behandeling.
  • Ondersteuning bieden bij een veranderde situatie en het vinden van een nieuwe balans.

Geheimhoudingsplicht

Medisch maatschappelijk werkt heeft een geheimhoudingsplicht over alle zaken die met u worden besproken. Het team werkt nauw samen met de medisch specialisten, verpleegkundigen en andere  zorgverleners in het ziekenhuis. Vanwege de gezamenlijke behandeling is het soms nodig om bepaalde informatie uit te wisselen. De informatie die u deelt, wordt ook door andere zorgverleners uit het ziekenhuis vertrouwelijk behandeld. Informatie die u in vertrouwen geeft, wordt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan hulpverleners buiten het ziekenhuis.

In de privacyverklaring van het HagaZiekenhuis vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wij staan voor u klaar

Zo worden wij beoordeeld

Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten. Daarom vragen we ze regelmatig onze zorg te beoordelen. Medisch Maatschappelijk Werk krijgt een:

Lees meer