Het Klinisch Chemisch Laboratorium is een onmisbare schakel tussen zorgverlener en patiënt en beperkt zicht niet alleen tot de bloedtesten op het laboratorium. Als klinisch chemicus sta ik met één been in het laboratorium en met één been in de kliniek. Het laboratorium zorgt ervoor dat de diagnostiek zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van artsen en patiënten. De uitdaging hierbij is om het proces van aanvraag, bloedafname, onderzoek en rapportage van de uitslagen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Als klinisch chemicus denk ik graag mee over de mogelijkheden van laboratoriumdiagnostiek en de interpretatie van de uitslagen. Het is een uitdagend vak waarbij zowel pathofysiologie van ziektebeelden als vakinhoudelijke kennis van laboratoriumtechnieken gecombineerd moeten worden. Daarnaast houd ik mij bezig met scholing en onderwijs, innovaties en borgen van kwaliteit. Op deze manier dragen wij bij aan betere, doelmatige en kostenbewuste gezondheidszorg voor zowel het ziekenhuis als de eerste lijn.

Dr. S. Duim

Klinisch Chemicus

Opleidingen

  • 2016 – 2020: AIOS Klinische Chemie Haaglanden Medisch Centrum.
  • 2011 – 2016 Promotie LUMC department Moleculaire Celbiologie – Endothelial WT1 and the epicadrium in cardiac development and disease.

Werkervaring

  • 2023 – heden: Laboratorium specialist Klinisch Chemie HagaZiekenhuis
  • 2021 – 2023: Laboratorium specialist Klinisch Chemie Stichting Certe Medisch Diangostiek en Advies.
  • 2020 – 2021: Laboratorium specialist Klinisch Chemie Antonius Ziekenhuis