Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol. Wij nemen uw bloed serieus!

Als medisch ondersteunend specialist fungeer ik als brug tussen de arts, die laboratoriumonderzoek aanvraagt om te achterhalen welke ziekte een patiënt mogelijk heeft, en het laboratorium dat de analyse uitvoert. Hierbij adviseer ik de arts wat het meest geschikte laboratoriumonderzoek is en als de laboratoriumuitslagen bekend zijn, voorzie ik deze uitslagen waar nodig van een interpretatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanvraag van een huisarts voor onderzoek naar bloedarmoede. Samen met het laboratorium zorg ik dat er eerst oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het tellen van het aantal rode bloedcellen. Als dit afwijkend is worden (zonder nieuwe bloedafname) aanvullende testen ingezet. Dit om de huisarts te kunnen ondersteunen bij het stellen van de juiste diagnose.

Verder draag ik er zorg voor dat nieuwe laboratoriumtesten geïmplementeerd worden binnen het laboratorium. Bijvoorbeeld bij het beschikbaar komen van nieuwe antistolling medicijnen. Soms is het nodig om te controleren of deze medicatie voldoende werkt. Ik zorg er dan voor dat er een goede laboratoriumtest beschikbaar komt.


Dr. F. Hudig

Klinisch chemicus

 • Hematologie
 • Hemostase
 • Transfusiegeneeskunde
 • Hemoglobinopathie
 • Opleider 

Opleidingen

 • 2019: Klinische chemicus in aandachtsgebied hematologie
 • 2001: Opleiding klinische chemicus OLVG
 • 1997: Promotie UvA naar het mechanisme van amiodarone geïnduceerde hypercholesterolemie en de rol van schildklierhormoon
 • 1992: Doctoraal Biofarmaceutische wetenschappen LUMC

Werkervaring

 • 2001 - heden: Laboratorium specialist Klinische Chemie HagaZiekenhuis
 • 1997 - 2001: AIOS Klinische Chemie OLVG
 • 1992 - 1997: Postdoctoraal onderzoek faculteit Geneeskunde, Universiteit Amsterdam

Nevenfuncties

 • Vakdeskundige/auditor RVA
 • Voorzitter sectie stolling SKML
 • Lid werkgroep Techniek en Logistiek van de Landelijke gebruikersraad Sanquin