Een gezonde mond voor iedereen

G.F.E. Neirinckx

Tandarts-gnatholoog in opleiding

  • In opleiding
  • Gnathologie
  • Orofaciale pijn
  • CMD
  • Kaakgewrichtsproblematiek
  • Bruxisme