Cardiochirurgie

Achtergrond: zorgcategorieën

De cardiochirurgische verrichtingen in de BHN worden in verschillende zorgcategorieën verdeeld. De zorgcategorieën zijn:

  • een bypass-operatie (coronary artery bypass grafting; CABG);
  • een operatie van de uitstroomklep van de linker hartkamer (aortaklep-operatie; AVR);
  • een combinatie van CABG en AVR;

Naast de registratie van verrichtingen, vindt een registratie van de complicaties van cardiochirurgische verrichtingen plaats en wordt de ziekenhuissterfte geregistreerd, alsmede de factoren die bijdragen aan het risico op overlijden volgens de EuroScore-systematiek.