Dialyseafdeling

DialyseCentrum Zoetermeer

Door ondersteuning van de nefrologen van het HagaZiekenhuis is de behandelcapaciteit van het DialyseCentrum Zoetermeer (DCZ) in 't Lange Land Ziekenhuis vergroot.

In het HagaZiekenhuis werken 6 nefrologen. Deze werken intensief samen met de internisten van 't Lange Land Ziekenhuis. Beurtelings begeleiden zij de dialyse in Zoetermeer. Ook buiten de dialysetijden om zijn zij 24 uur per dag bereikbaar.

De nefrologen van het HagaZiekenhuis kunnen indien noodzakelijk ook adviseren bij complexe nierpatiënten in het ziekenhuis.

Het aantal dialysepatiënten groeit als gevolg van de vergrijzing en de toename van welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus. Het DialyseCentrum is op deze groei berekend: er is plaats voor 46 patiënten.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie