KNO (Keel, Neus en Oor)

Het specialisme KNO houdt zich bezig met het behandelen van aandoeningen aan keel, neus en oor. Daarnaast behandelt een KNO-arts afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Denk hierbij aan gezwellen in het gezicht, de hals en de speekselklieren, maar ook aan afwijkingen van de slokdarm.

Eigenlijk kan de KNO-arts ook chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen worden genoemd. Hij verricht immers ook grotere operaties aan dit deel van het lichaam.

Wachttijden

Locatie Leyweg
4 dagen
Locatie Sportlaan
4 dagen
Locatie JKZ
5 dagen

Alle wachttijden.