KNO (Keel, Neus en Oor)

Het specialisme KNO houdt zich bezig met het behandelen van aandoeningen aan keel, neus en oor. Daarnaast behandelt een KNO-arts afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Denk hierbij aan gezwellen in het gezicht, de hals en de speekselklieren, maar ook aan afwijkingen van de slokdarm.

Eigenlijk kan de KNO-arts ook chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen worden genoemd. Hij verricht immers ook grotere operaties aan dit deel van het lichaam.

Wachttijden

Locatie Leyweg
21 dagen
Locatie Sportlaan
21 dagen
Locatie JKZ
21 dagen

Alle wachttijden.