Pathologie (ziekteleer)

Pathologie betekent ziekteleer en bestudeert het ontstaan en het verloop van ziekten. Om dit te kunnen doen, onderzoekt de patholoog menselijk weefsel, cellen en/of lichaamsvocht. Dit heeft ook lichaamsmateriaal. Het onderzoek leidt tot een diagnose op basis waarvan een behandeling kan worden geadviseerd.

Voorbeelden lichaamsmateriaal

  • een klein stukje uit de huid van de borstklier of een ander deel van het lichaam
  • een tumor of een ontstoken deel van bijvoorbeeld de darm dat is verwijderd tijdens een operatie 
  • lichaamsvocht uit een wond
  • cellen uit de baarmoederhals (een uitstrijkje)

De patholoog gebruikt diverse technieken om lichaamsmateriaal te onderzoeken. Deze technieken variëren van een inspectie met het blote oog tot een microscopisch geavanceerd onderzoek.

Wanneer is de uitslag van het onderzoek bekend?

De gemiddelde onderzoeksduur bedraagt 3 werkdagen, met uitzondering van speciale onderzoeken.

Logo RvA

ISO 15189 accreditatie

De Raad voor de Accreditatie (RvA) heeft aan de afdeling Pathologie de ISO 15189 accreditatie toegekend. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij de kwaliteit van de geleverde diensten en werkprocessen heeft bekeken en beoordeeld als zijnde goed. De internationale kwaliteitsnorm ISO 15189 is strenger dan de oude CCKL norm.

Opleiding

De afdeling Pathologie verzorgt de B-opleiding voor pathologie.

Uitslagen

Uitslagen van de onderzoeken die door de afdeling Pathologie worden gedaan worden doorgegeven aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De afdeling Pathologie geeft geen uitslagen door aan patiënten. Wilt u meer weten over een uitslag dan kunt u dus contact opnemen met uw behandelend arts.