Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over het ziekenhuisbeleid. Daarom is een CliëntenAdviesRaad (CAR) opgericht.

Een cliëntenraad is wettelijk verplicht. De CAR komt op voor de belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. 

De CliëntenAdviesRaad (CAR) adviseert de directie wat het beste is voor de patiënt. Hierbij staat de doelstelling van het HagaZiekenhuis centraal. Zowel de directie als de CAR-leden kunnen onderwerpen voorstellen. Dit zijn de aandachtsgebieden van de CAR.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen leest u op welke manier de CAR betrokken is bij de organisatie. Ook vindt u meer informatie over de activiteiten van de CAR.

Wat doet de CAR niet?

De CliëntenAdviesRaad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Heeft u een persoonlijk probleem of klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het HagaZiekenhuis.