Heeft u trombose (een bloedpropje) gehad of loopt u risico op trombose? Dan kan uw arts bloedverdunners of antistollingsmiddelen voorschrijven. Met deze medicijnen is het belangrijk dat de stollingstijd (INR) van uw bloed regelmatig wordt gecontroleerd. Dit doet de Trombosedienst. Met de gemeten INR wordt bepaald of u misschien meer of minder antistollingstabletten moet krijgen. Na iedere meting ontvangt u uw doseerkalender. Hierin staat hoeveel tabletten u moet slikken. Uw arts zorgt voor uw aanmelding bij de trombosedienst.

Controles bij de Trombosedienst

De eerste afspraak is een intakegesprek. Dit is bij de LabWest-locatie aan de Schrijnwerkersgaarde in Den Haag of bij u thuis. Na deze eerste afspraak kunt u voor verdere controles terecht op een bloedafnamelocatie bij u in de buurt. Slikt u lange tijd bloedverdunners? Dan kunt u ook kiezen voor het zelfmeten van uw INR. Controle op de bloedafnamelocatie is dan niet meer nodig. Voor zelfmeting krijgt u een zelfmeettoestel en een training. De Trombosedienst blijft uw waarden controleren. Veilige zorg dus, met meer gemak.

Geen bloedafname trombosepatiënten meer op locatie Leyweg

Bent u trombosepatiënt? Dan kunt u terecht op locatie Sportlaan of een van de andere bloedafnamelocaties. Bloedafname op locatie Leyweg is niet meer mogelijk.