Dat verschilt per vaccin. Op Rijksoverheid.nl lees je alles over mogelijke bijwerkingen:

Over de andere vaccins is nog niets bekend.

AstraZeneca, in samenwerking met de universiteit van Oxford, gebruikt een virus dat niets met de ziekte van doen heeft, een onschuldig verkoudheidsvirus. Daarin heeft de farmaceut een deel van de software (genetische informatie) van het coronavirus gestopt. Janssen is een soortgelijk vaccin.

Een andere nieuwe benadering is het gebruik van de afgelezen genetische gegevens van het virus. Bij elk organisme geeft het erfelijk materiaal (DNA, de software) 'opdrachten’ om een taak te verrichten. Dat gaat via een boodschapperstof, het zogenoemde messenger RNA. In dit type vaccins zet de boodschap het lichaam aan het werk om eiwitten te maken die karakteristiek zijn voor het coronavirus. Het afweersysteem slaat aan op die eiwitten en is daarna klaar om het echte coronavirus aan te vallen als het zich aandient. De veel genoemde vaccins van Pfizer en Moderna zijn van dit type. Ook het in Amsterdam UMC geteste CureVac vaccin behoort hiertoe (bron).

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een vaccin alleen wordt goedgekeurd als de werkzaamheid, kwaliteit én veiligheid voldoende is aangetoond. Daarom is fase 3 van de klinische studies zo belangrijk.


Tijdens de klinische studies wordt het vaccin in meerdere fases op grote groepen mensen getest. In de laatste fase (3) vaak op tienduizenden mensen. Bij een coronavaccin zijn dit er nu zelfs veel meer dan bij andere vaccins, zo tussen de 30.000 en 60.000 mensen. Dankzij deze studies kunnen we zien of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen zes weken na vaccinatie zichtbaar. Deze worden tijdens de klinische studies opgepikt.


De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus klein. Toch kan het nooit helemaal uitgesloten worden. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin. Daarom houdt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen het vaccin ook na de goedkeuring goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kan snel worden ingegrepen als dat nodig is. (bron)

Voordat een vaccin op de Nederlandse markt komt, is er grondig onderzoek gedaan naar veiligheid en effectiviteit. In theorie kan het zo zijn dat het vaccin een heel zeldzame bijwerking veroorzaakt die tijdens het klinisch onderzoek nog niet naar boven is gekomen. Bij de laatste klinische onderzoeksfase wordt het vaccin bij tienduizenden personen getest, waardoor heel zeldzame bijwerkingen niet gezien worden. Die bijwerkingen komen pas aan het licht als er veel meer mensen gevaccineerd worden. Daarom houdt het onderzoek niet op nadat een vaccin een registratie heeft en op de markt komt. De fabrikant van het vaccin is verplicht om ook daarna onderzoek te blijven doen naar veiligheid en effectiviteit, en om daarover te blijven rapporteren aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA European Medicines Agency ) en in Nederland aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). (bron)

Het simpele antwoord is dat experts nog niet weten of reeds besmette mensen het vaccin kunnen overslaan. Niet iedereen heeft namelijk voldoende antistoffen aangemaakt na de besmetting. “Onze immuniteit tegen het coronavirus is afhankelijk van hoe we de ziekte doormaken”, zegt Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. “Mildere ziekteverschijnselen leveren waarschijnlijk minder immuniteit, flinke ziekteverschijnselen misschien meer, maar blijvend is het niet.” (bron)

Nee, de twee vaccinaties hebben weinig met elkaar te maken. Het griepvaccin beschermt tegen het griepvirus en het coronavaccin tegen het coronavirus. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het een probleem is om beide vaccins te halen. De twee vaccinaties versterken of verzwakken elkaar niet (bron).

Lees meer over de productkenmerken van de verschillende vaccins:

Over de andere vaccins is nog niets bekend.