M. de Roode

Medisch maatschappelijk werker

  • Individuele en/of systeemgerichte hulpverlening
  • Intervisie
  • Supervisie
  • Groepswerk

Opleidingen

  • 1986 - 1988: Voortgezette Agogische Beroepsopleiding Amsterdam (VO)
  • 1976 - 1980: Katholieke Sociale Academie Den Haag ( maatschappelijk werk)

Werkervaring

  • 1980 - heden: Medisch Maatschappelijk Werker HagaZiekenhuis

Nevenfuncties

  • Supervisor voor studenten van de vervolgopleiding oncologie