In het HagaZiekenhuis hebben we strenge eisen en regels opgesteld voor de voedselbereiding. In de folder leest u hier meer over.